Vești bune pentru toți porcii din România!

Suinele patriei, din Parlament până în ultimul coteț din Bihor, grohăie de fericire. Firma de porci pe patru picioare Nutripork a fost reautorizată să funcționeze în buza orașului Oradea.

Iată că prin înțeleapta politică a conducerii de partid și de stat, oamenii muncii de la orașe și sate vor putea să se împuțească după pofta inimii de duhorile combinatului.

Niciodată nu a fost mai potrivit proverbul: „banii nu au miros, mai ales dacă trebuie adulmecați de râturile unor porci”.

Avizul dat a fost condiționat de anumite criterii, iar dacă nu vor fi respectate, se va trece la măsuri grave:

  1. Dacă mirosul persistă, Oradea va fi mutată la o distanță de minimum 30 de kilometri de porcărie, ca să nu dăuneze afacerii.
  2. Ca să obții buletin de Oradea va trebui să înveți să grohăi.
  3. Nimeni nu va mai putea obține vreun aviz de mediu de la APM dacă nu miroase a cocină.
  4. Persoanele care reclamă mirosul vor fi încadrate la categoria stat paralel.
  5. Nutripork-ul va deveni obiectiv turistic ca să vadă și străinii ceea ce sigur la ei nu se întâlnește.

(foto: buzzle.com)


*
*